Successmore PHYTOVY ไฟโตวี่


Successmore PHYTOVY ไฟโตวี่ 15 ซอง (3 กล่อง)

ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ในน้ำอุณหภูมิธรรมดา หรือน้ำเย็น 120-150 มล.

ใช้ช้อนคนให้เข้ากัน แนะนำควรดื่มให้หมดภายในครั้งเดียว

link