เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน (Best Seller)

ที่มาของคำว่า”รวยธรรมชาติ”คือรวยได้แต่ใช้เวลาและทำได้ไม่ยาก หากคุณมีวินัยจริงๆ และเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มต้นจากการรู้จักตัวตนที่แท้จริง มีนิสัยเป็นนักลงทุนระยะยาว วิเคราะห์ และเริ่มเลือกหุ้นอย่างมีหลักการ โดยใช้งบการเงินเป็นลายแทง อดทนรอโอกาสที่จะซื้อหุ้นได้ในราคาไม่แพงเกินไป…นี่คืออิสรภาพทางการเงินที่ไม่ว่าใครก็ทำได้!